Monday - Friday / 08:00 - 17:00
+1 (775)525-0123
info@filtreq.com
English
English
FiltreQ Filtration

Thành tựu

KINH NGHIỆM TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG TRIỂN LÃM

Năm 2007 Chúng tôi là nhà vận chuyển chính thức cho hội chợ triển lãm :

 • China Machinery 2007 (CHINA MAC’07)
 • Vietnam expo 2007
 • Vietnam Telecom 2007
 • Food & Hotel Vietnam 2007
 • Vietnam International Trade Expo 2007

Năm 2008 Chúng tôi là nhà vận chuyển chính thức cho hội chợ triển lãm :

 • Vietnam International Safety & Security Expo 2008
 • Malaysian International Furniture Fair
 • Singapore International Furniture Fair
 • China Machinery 2008 (CHINA MAC’08)
 • Vietnam expo 2008
 • Vietnam Telecom 2008
 • Vietnam Oil & Gas/ Electricity Expo 2008
 • Eximpo 2008
 • Vina Chem Expo 2008
 • Vietnam International Trade Expo 2008
 • Vinamac 2008

Năm 2009 Chúng tôi là nhà vận chuyển chính thức cho hội chợ triển lãm :

 • Vietnam International Safety & Security Expo 2009
 • China Machinery 2009 (CHINA MAC’09)
 • Vietnam expo 2009
 • Vietnam Telecom 2009
 • Vietnam International Trade Expo 2009
 • Vinamac 2009

Năm 2013 Chúng tôi là nhà vận chuyển chính thức cho hội chợ triển lãm :

 • Vietnam Expo 2013
 • Inter Cycle Vietnam 2013
 • Viet Build 2013
 • The 9th Asia – Pacific Burn Congress
 • Vietnam Roadshows in Hanoi 2013

Năm 2014 Chúng tôi là nhà vận chuyển chính thức cho hội chợ triển lãm :

 • Vietnam Expo 2014
 • Vietnam Medi-Pharm 2014

Năm 2015 Chúng tôi là nhà vận chuyển chính thức cho hội chợ triển lãm :

 • Vietnam Expo 2015
 • Trien Lamx Translogco 2015
 • Nepcon Vietnam 2015
 • Trien Lam Viet Nam 2015
 • Vietnam Textile 2015

Năm 2016 Chúng tôi là nhà vận chuyển chính thức cho hội chợ triển lãm:

 • Mining 2016
 • Vietnam Manufacturing 2016
 • Vietnam Expo 2016
 • Inter Cycle Vietnam 2016
 • MTA Vietnam 2016

CÁC DỰ ÁN LOGISTICS

Chúng tôi có khả năng thực hiện nhiều dự án và chuyên chở hàng hóa đảm bảo về thời gian, an toàn và tin cậy. Một số dự án chúng tôi đã tham gia bao gồm các dự án công nghiệp, từ cơ sở hạ tầng cho đến các dự án cung ứng năng lượng như:

 • Dự án thủy điện
 • Làm đường
 • Xây dựng đập
 • Phát triển các đường ống dẫn dầu
 • Nước
 • Năng lượng

ISO là chuyên gia trong bất cứ dự án nào mà bạn muốn thực hiện. Với bề dày kinh nghiệm trong việc xử lý các loại hàng hóa nguy hiểm kể cả thuốc nổ. Bạn có thể tin cập vào đội ngũ nhân nhân viên chuyên nghiệp của ISO. Những người luôn đồng hành với bạn để thực hiện dự án thành công tốt đẹp.

Chứng nhận và đối tác của ISO

 • WCA
 • Là thành viên củaVLA